Apostazja.info na Facebook'u

Nowa, uproszczona instrukcja opuszczania wspólnoty Kościoła została opublikowana przez Episkopat!

19 lutego 2016 r. uzyskuje moc obowiązującą „Dekret Ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty Kościoła”. Jest to nowa "instrukcja" dla osób chcących opuścić czułe objęcia Kościoła rzymskokatolickiego. Bardzo dobrą informacją jest to, że złagodzono starą instrukcję poprzez usunięcie wymogu dwóch wizyt u proboszcza i, co najważniejsze, wymóg fatygowania ze sobą dwóch świadków. W tej chwili Kościół wymaga aby odstępca odwiedził proboszcza miejsca zamieszkania i złożył na jego ręce pisemne oświadczenie woli o wystąpieniu. Jest to duży postęp i uważam, że taka procedura jest akceptowalna i nie odbiega swymi rygorami mocno od procedur wystąpienia z innych związków wyznaniowych. Niestety, Kościół nadal mataczy pisząc w "Dekrecie w sprawie wystąpienia", że katolik zawsze pozostaje katolikiem, nawet po wystąpieniu. Taka widać uroda tego związku wyznaniowego, aby kręcić i zaciemniać. Poza tym, nadal wiele osób będzie się zmagało ze starym problemem polegającym na tym, że proboszcz ich unika, zwodzi lub po prostu okłamuje w kwestii wystąpienia z Kościoła. Takie skargi są powszechne i ostatnie wyroki NSA sugerują, że ze strony świeckiej władzy sądowniczej pomocy nie uzyskamy.