Apostazja.info na Facebook'u

„Świecka szkoła” to obywatelska inicjatywa ustawodawcza na rzecz niefinansowania lekcji katechezy w szkole ze środków publicznych. Jej celem jest skierowanie projektu ustawy do sejmu. Potrzeba w tym celu 100 tys. głosów do końca września. Żeby ją poprzeć należy podpisać się na formularzu dostępnym na stronie i wysłać na podany adres.

Żeby dołączyć do akcji trzeba wydrukować projekt ustawy i formularz oraz zbierać podpisy: nie w internecie, ale w „realu”: Imię, nazwisko, adres, numer PESEL i podpis. Podpisywać się mogą tylko osoby pełnoletnie! Natomiast zbierać podpisy może każdy :-). Listy z podpisami przesyłajcie na nasz adres: Fundacja Industrial „6 dzielnica”, Piotrkowska 102, 90-004 Łódź. 

Więcej informacji i formularz tutaj