Apostazja.info na Facebook'u

Fakty Kaliskie: Wydział Katechetyczny Diecezji Kaliskiej wraz z nowym rokiem szkolnym wystosował Instrukcję Duszpasterską do księży i katechetów. Informuje się w niej, że nieuczęszczanie na lekcje religii w szkole jest "formą pisemnej apostazji". Dokument ten jest na tyle interesujący, że wywołał wiele komentarzy w mediach ogólnopolskich.

 

Kalisz, 1 września 2014 r.

Osoby w/w. mogą wybrać zamiast religii etykę (..) ale kapłani i katecheci mają obowiązek (zob. Instrukcja z dnia 30 września 2013 r.) poinformowania, że jest to forma pisemnej apostazji.

Kanclerz Kurii w Kaliszu

 

Sama kwestia organizacji lekcji religii w szkole jest tematem rzeką i wiele słów już na ten temat przelano. Problemy uczniów, którzy nie mogą uczęszczać na lekcje etyki (bo ich się nie organizuje) są znane. Nas oczywiście najbardziej interesuje problem "formy pisemnej apostazji". Na tym skupiają się media i internauci w serwisach społecznościowych. Wiele osób z radością zauważa, że taka "apostazja przez brak katechezy" jest świetnym sposobem na szybkie wystąpienie z Kościoła i uniknięcie długiej i skomplikowanej procedury kościelnej.

Niestety płonne są to nadzieje i Kościół je pewnie za chwilę rozwieje. Wydaje mi się, że użyje do tego argumentu semantycznego czyli wskazanie mnogiego znaczenia słowa apostazja (o czym pisałem tutaj). Wkrótce pewnie dowiemy się z ust przedstawiciela KRK, że to o co chodziło autorom pisma, to apostazja w znaczeniu "porzucenie wiary" (w tym przypadku "pisemne porzucenie wiary"). W żadnej mierze nie należy tego rozumieć jako "formalne wystąpienie z Kościoła". Tak jak można pozostawać członkiem klubu szachowego nie uczestnicząc w zebraniach klubu, tak też można być członkiem Kościoła będąc osobą, która porzuciła wiarę. "Porzucenie wiary" a "formalne wystąpienie z Kościoła" to dwie różne kwestie. 

Niestety, jeśli chodzi o wystąpienie z Kościoła, to nie ma tutaj drogi na skróty. Przypominam, przy okazji, że na mocy wyroku NSA możemy nie stosować się do Instrukcji Episkopatu Polski dotyczącej wystąpienia z Kościoła. Ostatni wyrok WSA nakazujący w istocie coś przeciwnego jest zastanawiający, ale sprawa jest wciąż "rozwojowa".

O instrukcji dla katechetów piszą m.in.: Fakty Kaliskie, Wyborcza, TokFM.pl, Tygodnik Powszechny.