Apostazja.info na Facebook'u

Wydany przez Papieża dekret "Omnium in mentem" usuwa z Kodeksu Prawa Kanonicznego wszystkie (3) fragmenty, w których występowało odniesienie do "formalnego aktu odłączenia się od Kościoła" (w kontekście sakramentu małżeństwa). Irlandzki Kościół wystosował komunikat prasowy, iż z powodu wspomnianych zmian w Kodeksie nie jest już możliwe wystąpienie z Kościoła formalnym aktem. Polscy przedstawiciele Kościoła twierdzą, że to nie odnosi się do sytuacji w Polsce i nadal zalecają stosowanie się do dokumentu "Zasady postępowania w sprawie formalnego aktu wystąpienia z Kościoła" wydanego przez polski Episkopat.

12/10/10 Statement on Formal Defections

The Holy See confirmed at the end of August that it was introducing changes to canon law and as a result it will no longer be possible to formally defect from the Catholic Church. This will not alter the fact that many people can defect from the Church, and continue to do so, albeit not through a formal process.

(Stolica Apostolska potwierdziła pod koniec sierpnia, że wprowadziła zmiany do prawa kanonicznego. W rezultacie nie będzie można dłużej formalnie wystąpić z Kościoła Katolickiego. Nie zmienia to faktu, że wiele osób może wystąpić z Kościoła, i robi to, aczkolwiek nie w sposób formalny. Ta zmiana będzie miała wpływ na Kościół na całym świecie.)


Ten lakoniczny komunikat został wydany przez archidiecezję w Dublinie. Po jego ukazaniu się irlandzka witryna countmeout.ie (pomagająca irlandzkim apostatom w wypełnieniu i złożeniu aktu apostazji) zawiesiła działalność do czasu pełnego wyjaśnienia tej sprawy. Administratorzy nie są jeszcze zupełnie pewni jakie są skutki tego komunikatu - kościół zamierza stworzyć jakąś listę, na którą będzie wpisywać "oczekujących na apostazję". Wspomniane w komunikacie oświadczenie Watykanu nie ujrzało światła dziennego więc sprawa jest tym bardziej niejasna.

Niemniej jednak postanowiliśmy sprawdzić czy taka interpretacja "Omnium in mentem" obowiązuje również w Polsce. Kilka tygodni temu do Konferencji Episkopatu Polski i do dwóch kanclerzy kurii diecezjalnych zostały wysłane pisma w prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. Ponieważ do dnia dzisiejszego odpowiedzi do mnie nie dotarły zadzwoniłem do pięciu kanclerzy kurii w różnych częściach Polski z zapytaniem czy "Omnium in mentem" unieważnia instrukcję Episkopatu Polski. Wszyscy kanclerze wiedzieli o zmianach w prawie kanonicznym, ale odniosłem wrażenie, że taka ich interpretacja, jaką przyjęto w Irlandii, jest dla nich zaskoczeniem. Wszyscy kanclerze stwierdzili, iż taka interpretacja nie ma zastosowania w Polsce i wszyscy potwierdzili ważność "Zasad postępowania...". Otrzymałem również informację, że wspomniane zmiany w Kodeksie Prawa Kanonicznego dotyczą pewnych prawnych aspektów udzielania sakramentu małżeństwa apostatom. Jeden z kanclerzy stwierdził, iż Konferencje Episkopatu w poszczególnych krajach mają pewną swobodę we wprowadzaniu wewnątrzkrajowych regulacji i to co obowiązuje w Irlandii nie musi obowiązywać w Polsce.

Zwróciłem się też pisemnie do Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z zapytaniem czy w zaistniałej sytuacji moja apostazja zachowuje swą ważność. Notariusz Kurii w odpowiedzi z dnia 10.03.2011 odpowiedział mi, że mój akt wystąpienia z Kościoła zachowuje swą ważność.

Należy zatem założyć, że w Polsce nadal można stosować instrukcję Episkopatu w sprawie apostazji. Oczywiście, gdy tylko otrzymamy oficjalne stanowisko polskiego Episkopatu w tej kwestii informacja o tym znajdzie się na tej stronie. Jeśli natomiast komuś nie w smak jest dostosowywać się do rozporządzeń kościelnych może spróbować wystąpić z Kościoła metodą świecką.

{jcomments off}