Apostazja.info na Facebook'u

Jak podaje Rafał Jaros na portalu NaTemat.pl Pastafarianie chcą powiesić durszlak obok krzyża w Sejmie. Przedstawiciele Kościoła Latającego Potwora Spaghetti wysłali do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz oraz do przewodniczących klubów parlamentarnych pismo z prośbą o umieszczenie durszlaka obok krzyża w sali obrad Sejmu. Durszlak jest świętym symbolem dla pastafarian. Wyznawcy Potwora Spaghetti uzasadniają swoje żądanie, powołując się na ostatni wyrok sądu, zgodnie z którym krzyż w sejmie może wisieć.

Pastafarianie traktują parlament jako miejsce stanowienia prawa w Polsce i w związku z tym uważają, że symbole religijne nie powinny być tam umieszczane. Jednak kilka dni temu Sąd Apelacyjny orzekł, że brak jest podstaw do usunięcia krzyża z sali obrad Sejmu. Pastafarianie uznali ten wyrok za kuriozalny, a jego uzasadnienie za sprzeczne z polskim prawem. Wierzą, że zostanie on zakwestionowany w wyniku zapowiadanej skargi kasacyjnej lub poprzez orzeczenie Trybunału w Strassburgu.

Jednak do czasu zdjęcia krzyża, wyznawcy Potwora Spaghetti wnoszą o powieszenie durszlaka w widocznym miejscu w sali obrad Sejmu. Swoją prośbę argumentują, powołując się na słowa sędzi, która stwierdziła, że "uzewnętrznianie publiczne wyznawanej religii może co do zasady występować poprzez - i najczęściej występuje - eksponowanie symboli". Trudno się dziwić pastafarianom, że traktują poważnie uzasadnienie wyroku i chcą eksponować święty dla nich symbol religijny na równych prawach z krzyżem chrześcijańskim. Czyż nie mają racji?