Apostazja.info na Facebook'u

Witryna SwiadomyChrzest.pl podaje bardzo ciekawe informacje odnośnie statystyk chrztu w Polsce.

Z najnowszych danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) wynika, że w 2011 roku tylko ponad 5,5 tysiąca dzieci (1,4%) nie zostało ochrzczonych w Kościele katolickim. Znacząco odbiega to od danych za rok 2010. Czyżbyśmy mieli do czynienia z eksplozją religijności? Czyżby osoby wyznania protestanckiego, prawosławnego czy bezwyznaniowe zaczęły chrzcić dzieci w Kościele katolickim?

Na witrynie ISKK pojawiły się dane o sakramentach za rok 2011. Po przyjrzeniu się danym o chrztach można zauważyć kilka ciekawych informacji. W porównaniu z rokiem 2010 w roku 2011 udzielono o 9518 chrztów mniej (spadek o 2,4%) (* patrz przypis na końcu artykułu). Największe spadki odnotowano w diecezjach Legnickiej (-1756 chrztów czyli -17,9%) i Koszalińsko-Kołobrzeskiej (-699 chrztów czyli -13,6%). W kilku diecezjach odnotowano wzrost liczby udzielonych chrztów w tym największy w diecezji Warmińskiej (+641 chrztów czyli +9,3%) oraz diecezji Ordynariatu Polowego WP (+221 chrztów czyli +8,1%).

Najciekawsze jednak jest porównanie liczby udzielonych chrztów (podaną przez ISKK) z liczbą urodzeń (podawaną przez GUS). Otóż w 2009 roku 95,2% dzieci urodzonych w Polsce ochrzczono w Kościele rzymskokatolickim. Rok później odsetek ten prawie się nie zmienił i wyniósł 95,1%. Natomiast w roku 2011 odsetek ten wystrzelił w górę aby osiągnąć wynik 98,6% (!). Czyżby po kilku latach względnie umiarkowanej religijności nagle w 2011 roku wśród Polaków wybuchł żar wiary i pojawiła się ogromna chęć chrzczenia dzieci w Kościele katolickim?

Z powyższych wyliczeń wynika, że z ponad 388 tysięcy dzieci urodzonych w roku 2011 tylko 5,5 tysiąca dzieci nie zostało ochrzczonych w Kościele rzymskokatolickim (1,4%). Liczba ta jest zastanawiająco mała! Należy wziąć pod uwagę, że ponad 2% Polaków należy do innych kościołów (kościół prawosławny, kościoły protestanckie, Świadkowie Jehowy i wiele innych), a kolejnych kilka procent to osoby niewierzące. Oto kilka propozycji wyjaśnienia tego zjawiska:

  • osoby innych wyznań i niewierzący zaczęli chrzcić swe dzieci w Kościele rzymskokatolickim
  • rozrodczość pośród katolików znacznie wzrosła, przy jednoczesnym spadku rozrodczości pośród osób innych wyznań i osób bezwyznaniowych
  • Kościół, wzorem Mormonów, zaczął chrzcić zmarłych
  • mamy do czynienia ze swoistą imigracją chrzcielną, tzn. rodzice przywożą do Polski dzieci urodzone za granicą w celu ich ochrzczenia (Polacy lub obywatele innych państw)
  • dane podawane przez ISKK są błędne

Przychylałbym się do tej ostatniej opcji. Jak podano wyżej spadek liczby osób ochrzczonych wyniósł -2,4% (porównanie roku 2011 z 2010). Wg danych GUS w tym samym okresie czasu suma urodzeń dzieci żywych spadła aż o 6% (z 413.000 w 2010r. do 388.400 w 2011r.). Różnica jest znaczna. Według mnie czyni ona liczby podawane przez ISKK mocno wątpliwymi. Zwróciłem się już do ISKK z prośbą o komentarz. Na razie pozostaje nam z rezerwą odnosić się do danych ISKK.

* brakujące dane dla diecezji Radomskiej uzupełniono przyjmując dane z roku 2010.

Chrzty / Urodzenia [%]

 

Rok Urodzenia (1) Chrzty suma (2) Chrzty do 7 lat (2) Chrzty ponad 7 lat (2) Chrzty / Urodzenia [%]
1995 433,100 438,461 435,871 2,590 101.2%
1996 428,200 419,513 417,302 2,211 98.0%
1997 412,700 410,749 408,012 2,737 99.5%
1998 395,600 396,207 393,383 2,824 100.2%
1999 382,000 389,892 386,387 3,505 102.1%
2000 378,300 379,371 375,452 3,919 100.3%
2001 368,200 367,765 363,937 3,828 99.9%
2002 353,800 354,277 350,567 3,710 100.1%
2003 351,100 343,912 340,015 3,897 98.0%
2004 356,100 342,613 338,887 3,726 96.2%
2005 364,400 352,070 348,278 3,792 96.6%
2006 374,200 353,512 350,094 3,418 94.5%
2007 387,900 366,881 363,368 3,513 94.6%
2008 414,500 387,949 384,760 3,189 93.6%
2009 417,600 397,454 394,193 3,261 95.2%
2010 413,000 392,598 389,244 3,354 95.1%
2011 388,400 382,836 (3)     98,6%

Źródła danych:

  1. 1. Roczniki Statystyczne GUS
  2. 2. Roczniki Watykańskie "Annuarium Statisticum Ecclesiae"
  3. 3. Strona internetowa Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (brakujące dane dla diecezji Radomskiej uzupełniono przyjmując dane z roku 2010)