Apostazja.info na Facebook'u

Historia Polski, zwłaszcza najdawniejsza, siłą rzeczy napisana została przez zwycięski Kościół, przez kościelnych skrybów i funkcjonariuszy. Nie możemy bezkrytyczne przyjmować tego, w co chcieli oni, abyśmy wierzyli. Andrzej Zieliński, autor wielu książek poświęconych historii średniowiecza, podjął wyzwanie przywrócenia pamięci o polskim królu Bolesławie II, panującym najprawdopodobniej w okresie rebelii antychrześcijańskiej w Polsce, a który w wyniku kształtowania wizji najdawniejszej Polski przez pryzmat kościelnych dziejopisów, do dziś często uznawany jest za władcę półlegendarnego.

Autor zebrał w swojej książce wszystkie bezpośrednie i pośrednie - krajowe i zagraniczne - dowody na to, że Polska miała swojego króla-apostatę, który w początkach chrześcijaństwa polskiego bardzo mocno dał się we znaki Kościołowi katolickiemu. Panowanie króla Bolesława II Zapomnianego trwało, w zależności od źródła, kilkanaście miesięcy do trzech lat. Zginął skrytobójczo zamordowany przez nieznanego zamachowca działającego prawdopodobnie z inspiracji Kościoła.

Poza przywróceniem polskiej historii Bolesława Zapomnianego i krytyczną analizą kronik kościelnych, autor przedstawia całe ówczesne tło polityczne i religijne wydarzeń o których bardzo jednostronnie uczymy się z podręczników szkolnych, opisuje dawne wierzenia Słowian oraz podejmuje temat podwójnego chrztu Polski - w obrządku słowiańskim oraz rzymsko-katolickim.

Książkę można nabyć na portalu Racjonalista.pl