Apostazja.info na Facebook'u

Czas Kultury

Zacheta Narodowa Galeria Sztuki oraz Redakcja "Czasu Kultury" zapraszaja na dyskusje wokól numeru "Czasu Kultury" zatytulowane "Apostazja": Warszawa, Zacheta Narodowa Galeria Sztuki, sala kinowa / 17.06.2010, g. 18

Wiele wskazuje na to, że Kościół katolicki przeżywa kryzys instytucjonalny i duchowy. Słynni duchowni występują z zakonów i rezygnują z misji kapłańskich. Dochodzi także do mniej lub bardziej spektakularnych aktów apostazji. Niewierzący obywatele tworzą internetowe społeczności, żeby upowszechniać wiedzę o możliwościach formalnego opuszczenia wspólnoty katolickiej. Czas Kultury przygląda się temu zjawisku i pyta o racje apostatów oraz przedstawicieli Kościoła, którzy patrzą z niepokojem na ową tendencję. W trakcie pracy nad numerem natknęliśmy się na fascynujący paradoks. Oto z rozmaitych analiz antropologicznych wynika, że niemożliwe jest dokonanie aktu apostazji z dyskursu religijnego. Czyżby więc apostazja była gestem formalnym, za którym nie idzie rzeczywiste i gruntowne uwolnienie się od schedy tradycji katolickiej?

 

Naturalnie, nie chcemy o niczym rozstrzygać, chcemy przede wszystkim zadać więcej tego rodzaju nieoczywistych pytań. Podobne pytania padły podczas naszych rozmów ze Stanisławem Obirkiem oraz z jezuitą Jackiem Prusakiem. O socjologiczne i prawne podstawy aktu apostazji zapytaliśmy Pawła Glińskiego i Jarosława Mielewczyka twórców pierwszego wortalu o apostazji. O porzuceniu dyskursu religijnego wychodzącym z teorii Richarda Dawkinsa pisze Justyna Zimna. Kazimierz Piotrowski analizuje akt apostazji Stanisława Przybyszewskiego, a Michał Larek podąża tropami poetów-apostatów. Zbigniew Mikołejko analizuje podstawy zanikania pierwiastka tremendum świętej grozy we współczesnym chrześcijaństwie. 

W numerze 2/2010 również rozmowy: ze współtwórcą grupy Niwea, artystą Wojciechem Bąkowskim oraz z Maciejem Parowskim pisarzem i autorem scenariuszy komiksów SF. Zachęcamy także do lektury bogatego działu recenzji oraz nowych tekstów naszych felietonistów: Agaty Araszkiewicz i Edwarda Pasewicza.

 

Gośćmi spotkania będą Artur Filipowicz i Zbigniew Mikołejko.
Spotkanie poprowadzą redaktorzy Czasu Kultury: Michał Larek i Marek Wasilewski.

Artur Filipowicz SJ, jezuita, etyk, politolog, teolog moralista. Specjalizuje się w zakresie bioetyki, biopolityki i bezpieczeństwa państwa. Adiunkt w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Teologii Moralnej w Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Autor książek m.in. "Bioetyka. Dialog w obronie życia oraz naukowych publikacji poświęconych bioetyce, biopolityce, etyce politycznej i teologii moralnej". Redaktor naczelny pisma "Studia Nauk Politycznych".

Zbigniew Mikołejko filozof i historyk religii, eseista. Kierownik Zakładu Badań nad Religią w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, fellow Amerykańskiej Akademii w Rzymie (1996), profesor Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa. Jest m.in. autorem książek: "Katolicka filozofia kultury w Polsce w epoce modernizmu" (1987), "Kim jestem dla ciebie..." (1987, antologia), "Elementy filozofii" (7 wydań, 19982008); "Mity tradycjonalizmu integralnego" (1998), "Emaus oraz inne spojrzenia do wnętrza Pisma" (1998), "Żywoty świętych poprawione" (2001; wznowienie 2004), "Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa" (2001), "W świecie wszechmogącym. O przemocy, śmierci i Bogu" (2009).

Michał Larek adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Nowoczesnej IFP UAM, krytyk literacki, literaturoznawca, redaktor "Czasu Kultury"; publikował m.in. w "Tekstach Drugich", "Kresach", "Studium", "Tekstualiach", "Teatrze". Wydał tom wywiadów z pisarzami "Rozmowa była możliwa" (z Jerzym Borowczykiem), zredagował "Kres logocentryzmu i jego kulturowe konsekwencje" (z Elżbietą Winiecką).

Marek Wasilewski absolwent PWSSP w Poznaniu i Central Saint Martins College of Art and Design w Londynie, autor tekstów o sztuce. W 2009 roku ukazała się jego książka "Czy sztuka jest wściekłym psem?". Pracuje w ASP w Poznaniu, redaktor "Czasu Kultury".

Najnowsze wydanie pisma będzie można kupić przed spotkaniem w Księgarni Artystycznej w Zachęcie.

http://www.czaskultury.pl