Apostazja.info na Facebook'u

Joanna Senyszyn

Bruksela, 5 czerwca 2010 
Prof. Joanna Senyszyn
Posłanka do Parlamentu Europejskiego


Drodzy Przyjaciele,

serdecznie dziękuję za zaproszenie na III Ogólnopolski Zjazd Apostatów. Z powodu innych obowiązków parlamentarnych, nie mogę w nim uczestniczyć, ale sercem jestem z Wami.

Od dawna konsekwentnie staję w obronie praw nagminnie łamanych przez Kościół katolicki i jego urzędników. Mam nadzieję, że dzięki naszej postawie, polska stanie się państwem prawa dla wszystkich obywateli, a nie tylko dla wybranych. Apostaci, agnostycy, ateiści są traktowani w Polsce, jak obywatele drugiej kategorii. Obcy w świecie katolików. To niedopuszczalne w Unii Europejskiej. Po moich ostatnich wystąpieniach jesteśmy o krok bliżej europejskich standardów.

Polska chlubi się walką o prawa człowieka w najdalszych zakątkach świata. Sama prawa człowieka łamie. Przyznała to komisarz Viviane Reding, w odpowiedzi na moje pytania dotyczące łamania praw apostatów. Stanowisko Komisji Europejskiej jest jednoznaczne. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Polsce naruszył prawo, wydając instrukcję sankcjonującą samowolę Kościoła katolickiego w zakresie przetwarzania danych osobowych osób występujących z Kościoła.

Podlizywanie się klerowi przez wysokiego rangą urzędnika państwowego powinno skutkować jego natychmiastową dymisją. Niestety, zaczadzone kadzidłem polskie władze tolerują bezprawie, byle tylko nie narazić się biskupom.Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych) jest nadrzędna wobec przepisów krajowych. Polska musi respektować prawo unijne dotyczące ochrony danych osobowych. Nawet, jeśli się to nie podoba klerowi i klerobojnym politykom prawicy. Komisja, w ramach uprawnień kontrolnych, wydaje decyzje zmuszające do stosowania prawa w określonym zakresie. Zazwyczaj państwa członkowskie nie narażają się na taki wstyd. Najwyraźniej rząd Tuska chce być niechlubnym wyjątkiem.

Przesyłam tekst mojego ostatniego, pisemnego wystąpienia do Komisji Europejskiej.

W nawiązaniu do odpowiedzi Komisji na moje zapytanie dot. Instrukcji o ochronie danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce, wydanej 23 września 2009 r. przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) z uszczerbkiem dla pierwszeństwa prawa unijnego, zawartego w dyrektywie 95/46/WE WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995) oraz w reakcji na kolejne, liczne skargi apostatów, których prawa, w tym prawo sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, są w Polsce łamane postanowieniami ww. Instrukcji, zwracam się do Komisji o wskazanie dróg dochodzenia swoich praw przez osoby pokrzywdzone.

Ponadto, w związku z zawartym w odpowiedzi na moje pytania jednoznacznym stanowiskiem Komisji, że obowiązująca w Polsce Instrukcja jest sprzeczna z dyrektywą 95/46/WE, gdyż:

1) pozwala Kościołowi katolickiemu przetwarzać dane osobowe osób, które z Kościoła wystąpiły, czyli nie są członkami tej instytucji oraz nie mają i nie chcą z nią mieć żadnego kontaktu,

2) odmawia apostatom prawa żądania usunięcia ich danych osobowych z ksiąg parafialnych,

3) sankcjonuje brak należytego zabezpieczania w archiwach kościelnych danych osobowych obywateli kraju członkowskiego UE,

4) pozbawia GIODO w Polsce prawa kontroli archiwów kościelnych, w których z naruszeniem prawa unijnego są przetwarzane dane osób niewyrażających na to zgody,

zwracam się z zapytaniem, czy Komisja, jako strażniczka traktatów odpowiedzialna za zapewnienie właściwego stosowania przepisów prawa UE we wszystkich państwach członkowskich, podejmie stosowne działania przymuszające GIODO do zaprzestania łamania praw człowieka w Polsce oraz wycofania Instrukcji o ochronie danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce, jako sprzecznej z dyrektywą 95/46/WE.


Życzę udanego Zjazdu i serdecznie pozdrawiam

Joanna Senyszyn