Apostazja.info na Facebook'u

Poniżej znajdziesz dane pozycji literaturowych odnoszących się do apostazji. Pozycje te rozpatrują apostazję od strony teologicznej i od strony prawa kanoniczne. Dostępne są one w bibliotekach uczelni katolickich (KUL, UKSW) i pewnie w Bibliotece Narodowej.

ARTYKUŁY:

  • Greely A.M., Socjologiczny model rozważania apostazji religijnej, Concilium, 1-10 (1971), s.288-294
  • Krzemieniecki J., Przestępstwo apostazji, herezji i schizmy w KPK kan. 2314 i jego praktyczne zastosowanie, AK 40 (1937) s.34-47, 133-147
  • Syryjczyk J., Problem apostazji od wiary w projektach nowego prawa Kościelnego, PK 25 (1982), nr 3-4

KSIĄŻKI:

  • Syryjczyk J., Apostazja od wiary w świetle przepisów Kanonicznego Prawa Karnego, ATK, Warszawa 1984.

PRACE MAGISTERSKIE:

  • Kotowicz A., Apostazja od religii chrześcijańskiej w aktualnym prawodawstwie Kościoła katolickiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski - Wydział Teologii, Lublin 2003