Apostazja.info na Facebook'u

Czy w ogóle można wystąpić z Kościoła?

Oczywiście TAK, choć niekiedy mówi się, że nie. Czy rozpowszechnianie takich informacji jest wynikiem niewiedzy czy złej woli nie będziemy tu rozstrzygać. Faktem jest, że znamy przypadki, iż księża zaprzeczali możliwości opuszczenia Kościoła. Relacje, które zamieszczamy w tym serwisie pokazują, że jest to nieprawda, Kościół można opuścić i jest to dosyć proste.
Kto jest, a kto nie jest wiernym KRK?

Nie jest to oczywiste i można na to zagadnienie spojrzeć z różnych stron. Można uznać, że wiernym jest ten, kto się uważa za wiernego. Można też uznać, że wiernym jest ten, kogo Kościół uznaje za swojego wiernego. W tym drugim przypadku ważna jest informacja, iż co roku Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w imieniu władz Kościoła przesyła do Głównego Urzędu Statystycznego informację o ilości swoich wiernych. Poszukujemy pełniejszej odpowiedzi na to pytanie.
Co to jest apostazja?

Apostazja (gr. „odstępstwo, odpadnięcie”) to świadome i dobrowolne odstąpienie od religii katolickiej (lub innej chrześcijańskiej), porzucenie wiary przez chrześcijanina (tym różni się od herezji i schizmy). Nie jest ono równoznaczne ze skreśleniem z listy katolików, ponieważ Kościół formalnie nie posiada takiej listy. Istnieje natomiast lista ochrzczonych. Każda parafia posiada księgę chrztu, w której odnotowywane są wszystkie sakramenty tego typu. Jeśli zadeklarujemy chęć odstąpienia od Kościoła, to właśnie w księdze chrztu zostanie dokonana odpowiednia adnotacja, mówiąca, że porzuciliśmy religię katolicką.
Jak wygląda procedura apostazji?

Aktu formalnego wystąpienia ze wspólnoty Kościoła rzymskokatolickiego dokonuje się w parafii miejsca zamieszkania. Występujący z Kościoła swoją wolę wyraża na piśmie wobec miejscowego proboszcza przy dwóch świadkach. Ksiądz Proboszcz, mając tak sporządzone oświadczenie, powiadamia parafię miejsca chrztu osoby występującej z Kościoła i prosi tamtejszego Księdza Proboszcza o dokonanie wpisu do aktu chrztu. Znane są nam przypadki skrócenia tej procedury. Wystarczyło osobiste stawienie się w parafii chrztu (bez świadków) i złożenie tam stosownego oświadczenia, aby odpowiednia adnotacja została naniesiona w Księdze chrztu.
Jakie są skutki apostazji?

Przez formalny akt wystąpienia apostata pozbawia się wszystkich praw i przywilejów w Kościele rzymskokatolickim. Nie może przyjmować sakramentów świętych, pełnić funkcji chrzestnego i świadka itp. Pozbawia się też prawa do pogrzebu katolickiego.
Jak długo trwa procedura apostazji?

W najlepszym wypadku można sprawę załatwić od ręki skłądając akt apostazji w parafii chrztu. W najgorszym można trafić na księdza, który schowa akt apostazji do szuflady i będzie nas zwodził, że sprawa jest "w trakcie załatwiania". Jeśli mielibyśmy wyznaczyć jakąś średnią to było by to około 4-6 tygodni (od pierwszej wizyty na plebanii do otrzymania wypisu aktu chrztu z adnotacją o apostazji).
Jakiego potwierdzenia naszej apostazji mozemy oczekiwać od KK?

Parafie wydają apostatom dokument potwierdzający ich odstąpienie od KK. Jest to - w zależności od parafii - akt chrztu z adnotacją o apostazji, albo zwykłe zaświadczenie, że w księdze chrztu dokonano wpisu o apostazji danej osoby. Przykłady takich zaświadczeń reprodukujemy w dziale Pliki do pobrania.
Czy apostata może wrócić do wspólnoty wiernych Kościoła?

Powrót apostaty do Kościoła jest możliwy. Proboszcz miejsca zamieszkania apostaty występuje do Biskupa z prośbą o zdjęcie z niego zaciągniętych kar i nałożenie na niego pokuty.