Apostazja.info na Facebook'u

Zainicjowana przez osoby związane z witryną wystap.pl akcja występowania z Kościoła "metodą włoską" zaowocowała kilkoma procesami sądowymi. Poniżej zamieszczam syntetyczne zestawienie tych spraw wraz z linkami do uzasadnień wyroków (jeśli są dostępne). Mam nadzieję, że taka lista pomoże w lepszym rozeznaniu się w tej mocno skomplikowanej materii. Polecam przejrzenie wyroków w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

Sprawa R. B.

Robert Binias wystąpił z Kościoła w roku 1992 co może udokumentować formalnym potwierdzeniem uzyskanym od Kościoła. R.B. zwrócił się do proboszcza parafii o usunięcie jego danych osobowych z parafialnej komputerowej bazy danych. Ponieważ nie otrzymał od proboszcza żadnej odpowiedzi zwrócił się do GIODO z wnioskiem o interwencję. GIODO umorzył postępowanie uzasadniając to tym, że na mocy art. 43 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych nie ma on uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych ani rozpatrywania skarg dotyczących Kościoła.

Dnia 2011-12-07 WSA w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję GIODO (II SA/Wa 1560/11). Sąd uznał, że GIODO nie dopełnił procedur i bez poczynienia jakichkolwiek ustaleń przyjął, że dane osobowe R.B. dotyczą osoby należącej do Kościoła. Sąd zarzucił GIODO, że nie odniósł się do przedstawionego przez R.B. poświadczenia wystąpienia z Kościoła. W ocenie Sądu wyłączenia nadzorcze (z art. 43 ust. 2) nie dają GIODO podstawy do umorzenia postępowania, lecz mogą stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia wniosku strony. Sąd uchylił decyzje GIODO i nałożył na niego obowiązek ponownego rozpatrzenia wniosku R.B. z uwzględnieniem wyrażonej oceny prawnej Sądu. Informacja prasowa w Radio Z.

Status sprawy (na dzień 2012-02-21)

Orzeczenie WSA jest nieprawomocne. GIODO złożył kasację do NSA.

Sprawa D.S.

Dawid Sznajder opisuje tą sprawę na swoim blogu. D.S. złożył u proboszcza oświadczenie woli, w którym stwierdził, że nie jest katolikiem i występuje z Kościoła. Jednocześnie poprosił księdza proboszcza, jako administratora jego danych osobowych, o uaktualnienie tych danych poprzez umieszczenie w księdze chrztu adnotacji o fakcie formalnego wystąpienia. Proboszcz uznał, że jego oświadczenia do wiadomości nie przyjmuje. D.S. złożył w GIODO skargę na proboszcza jednakże GIODO umorzył postępowanie. Po roku sprawa trafiła na wokandę WSA w Warszawie. Sąd w dniu 11-01-2012 oddalił skargę. Sąd wydał bezprecedensowe orzeczenie, w którym uznał, że osoby chcące usunąć swe dane z kościelnych kartotek osobowych (a przy tym wystąpić z Kościoła) powinny zastosować się do procedury apostazji wydanej przez Episkopat.

Status sprawy (na dzień 2012-02-21)

II SA/Wa 2026/11 -  Sąd w dniu 11-01-2012 oddalił skargę. Nie wiadomo czy D.S. będzie się odwoływał i kontynuował przepychanie sprawy przez kolejne instancje sądów.

Sprawa M.M.

Sprawa podobna do sprawy D.S. - wyrok zapadł w dniu 20-01-2012 (II SA/Wa 1671/11). Sąd nie uznał oświadczenia woli M.M. za prawnie ważne wystąpienie z Kościoła.

Inne sprawy

Trwają zapewne inne sprawy związane z omawianymi problemami. Tutaj wymienione są sprawy B.M. i M.W. Brak jest jednak szczegółów.