Apostazja.info na Facebook'u

NSA wydaje się przyjmować, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest uprawniony do tego, żeby samodzielnie oceniać, czy ktoś wystąpił czy nie wystąpił z kościoła, a jeżeli uzna, że osoba ta z niego wystąpiła, to ma prawo wydania decyzji administracyjnej dotyczącej przetwarzania przez kościół lub związek wyznaniowy jej danych osobowych.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wiele osób poskarżyło się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, że proboszczowie odmawiają uaktualnienia kartotek parafialnych w kwestii przynależności danej osoby do Kościoła. GIODO po ostatnich wyrokach NSA stwierdza, że najprawdopodobniej będzie musiał zająć się trudną kwestią ustalenia, czy osoba skarżąca rzeczywiście wystąpiła z Kościoła. Kwestia ta jest dosyć zawikłana (nieprecyzyjne zapisy w polskim prawie) więc wiele urzędów państwowych przerzucało ją sobie do tej pory jak gorący kartofel - z rąk do rąk. Wygląda na to, że wyroki NSA sprawiły, iż problem ten trafił na dobre do fartuszka GIODO i to GIODO (pomimo, że bardzo tego nie chciał) będzie musiał tą kwestię wyjaśnić. Jak mówi GIODO w wypowiedzi dla lex.pl:

NSA wydaje się przyjmować, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest uprawniony do tego, żeby samodzielnie oceniać, czy ktoś wystąpił czy nie wystąpił z kościoła, a jeżeli uzna, że osoba ta z niego wystąpiła, to ma prawo wydania decyzji administracyjnej dotyczącej przetwarzania przez kościół lub związek wyznaniowy jej danych osobowych.

GIODO dostrzega problemy z jakimi będzie musiał się zmierzyć, lecz wygląda na to, że gotów jest stawić im czoła.

Problemem jest tutaj to, że sprawy wstępowania i występowania z kościołów i związków wyznaniowych regulowane są przez przepisy wewnętrzne tych podmiotów. A więc pojawia się pytanie, czy GIODO może działać na podstawie przepisów wewnętrznych kościołów i związków wyznaniowych. W niektórych zakresach może, natomiast jeżeli chodzi o to, czy ktoś wystąpił z kościoła, to trzeba jeszcze ustalić, czy takie przepisy rzeczywiście istnieją, a także czy te przepisy są zgodne z konstytucyjnymi gwarancjami wolności wyznania.

Z ciekawością czekamy na pisemne uzasadnienie wyroków NSA jak i na dalsze losy tych procesów.

Polecam lekturę pełnej wypowiedzi GIODO dla lex.pl

Wyrok NSA zostanie wkrótce opublikowany tutaj