Apostazja.info na Facebook'u

[Ks. Jacek Bąk]: Można również całkowicie porzucić wcześniej wyznawaną wiarę. Jest to tzw. apostazja (w języku greckim apostasia znaczy odstępstwo, odszczepienie), która stanowi następne wykroczenie przeciw wierze. Stanowi ona herezję w najwyższym stopniu, gdyż odrzuca się w niej całe objawienie Boże. Toteż apostazja jest szczególnie wielkim grzechem, do którego odnoszą się w sposób wyraźny słowa Chrystusa: Kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie (Mt 10,33).

Ten, kto należycie poznał i przyjął prawdę objawioną, a następnie będąc już wybranym dzieckiem Boga świadomie ją odrzuca, okazuje wielkie lekceważenie, nawet wzgardę Bogu. Stąd autor Listu do Hebrajczyków napomina: Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego (Hbr 3,12).