Apostazja.info na Facebook'u

[Pokręć]: Kościół ma obowiązek zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby duszy pomóc, nie potępić ją. Zadaniem Kościoła jest jak najusilniejsze przekonywanie do nieodchodzenia ludzi chcących odciąć się od łaski Bożej, która z woli Jezusa właśnie przez Kościół jest szafowana. Ktoś, kto jawnie odcina się od Kościoła i z niego się wypisuje - odcina się od Łaski Bożej, która do zbawienia jest koniecznie potrzebna. (...) Bo słowa nie kosztują nic, a jak ktoś uczynkiem powie Bogu, że chce być zbawiony, wtedy naprawdę wyraża swoją szczerą wolę. A apostacie nawet modlitwy całego Kościoła za takiego nie są mu w stanie pomóc. Bo on sam tego nie chce przyjąć. Uczynkiem - formalnym aktem wystąpienia z Kościoła sam odrzucił ową Łaskę Bożą. A Kościół się modli za swoich wyznawców, np. proboszcz ma obowiązek raz w tygodniu odprawić Mszę Św. w intencji swoich parafian.