Apostazja.info na Facebook'u

[looźny wiesio] Niestety wielu protestanckich neofitów zamiast wyznawać wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego woli zajmować się takimi bzdetami jak wypisywanie się z KRK, choć z drugiej strony wszyscy oni poprzez powtórne przyjęcie chrztu stają się apostatami, co z kolei na mocy Prawa Kanonicznego stawia ich w jednoznacznej pozycji co do formalnej przynależności do tego kościoła. Uważam, że jest to kolejny dowód na zjawisko "owczego pędu" podszytego negacją i zaprzeczaniem wszystkiemu, co ma pozór katolicyzmu w wydaniu rzymskim, jako wielkiej cnocie i wartości samej w sobie. Niestety za przyzwoleniem przywódców kościelnych (często z ich inspiracji) ewangeliczni chrześcijanie bardzo często swoje wyznanie wiary opierają na "nie-byciu katolikiem" zamiast na Bogu w Trójcy jedynym i jego ekonomii zbawienia. Ubolewam nad tym bardzo, bo pomimo katolickich korzeni, jestem protestantem z wyboru i wyć mi się chce jak patrzę na to wszystko. Najgorsze jest to, że poziom zacietrzewienia i wiary w jedynozbawczość własnego wyznania na tym forum jest taki sam wśród ewangelicznych, jak i katolików...